Informatie en huisregels

Wij willen er alles aan doen om de uitvaartplechtigheid zo goed mogelijk te laten verlopen. Een goede voorbereiding en goede informatievoorziening is daarbij essentieel. Onderstaand vindt u informatie over onze faciliteiten en diensten. Mocht u na het doorlezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. We informeren u graag verder.

Openingstijden

Het kantoor van Crematorium De Lariks is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur. 

Plechtigheden kunnen zes dagen per week plaatsvinden, op maandag tot en met zaterdag tussen 9:00 uur en 21:00 uur.

U bent van harte welkom om ons te bezoeken. Bel van tevoren wel even. Dan weet u zeker dat er iemand aanwezig is om u te ontvangen, eventueel rond te leiden en van informatie te voorzien.

Telefonische bereikbaarheid
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met zondag van 8:00 uur tot 22:00 uur.

Bel 0523 – 522112 .

Plechtigheden
Wij willen u graag de tijd geven. U mag daarom bij ons zelf aangeven hoe lang u gebruik wenst te maken van de faciliteiten van het crematorium. Wij bieden standaard een verblijfsduur van anderhalf uur. Het is uiteraard mogelijk om langer gebruik te maken van onze faciliteiten. We verzoeken u dan wel bij de aanvraag aan te geven dat u extra tijd wilt reserveren. Een half uur voor aanvang van de plechtigheid kunnen we u ontvangen, deze tijd wordt niet in rekening gebracht.

Gebruik van reukoffers of andere rituelen waarbij geur bij vrijkomt is toegestaan tijdens een plechtigheid, maar gelieve aan het einde van de dag. De geur kan storend zijn voor een volgend gezelschap dat van de faciliteiten gebruik maakt.

Muziek en beeld

We willen aangeleverde muziek en/of beelden graag van tevoren testen. Ook moet de muziek worden overgezet in ons muzieksysteem. Daarom ontvangen we de muziek graag uiterlijk een dag voor de plechtigheid vóór 12:00 uur. Indien de plechtigheid op maandag is, dan ontvangen we de muziek graag uiterlijk op zaterdagmiddag om 12:00 uur. Hoe eerder we uw wensen ontvangen, hoe meer tijd we hebben om de plechtigheid goed voor te bereiden.

Meer informatie over het aanleveren van muziek en beeld vindt u onder Wensen en mogelijkheden.

Piano
Onze aula is uitgerust met een piano waar u, tegen vergoeding, gebruik van kunt maken.

Ovenruimte
In overleg is het mogelijk om bij de invoer in de oven aanwezig te zijn. U kunt dit te allen tijde aangeven.

Kist
De kist dient aan bepaalde eisen te voldoen, zodat de crematie van de overledene op een veilige wijze kan geschieden. Op de website van de LVC staat een materialenlijst. Daarop kunt u zien van welk materiaal de kist mag zijn. De afmeting van de kist mag maximaal 230 x 105 x 60 zijn. Het gewicht van de kist en de overledene mag maximaal 250 kilo zijn.

Opname
Het is mogelijk om een opname te laten maken van de plechtigheid. U kunt kiezen voor een opname op USB-stick of geluid op CD. Opnamebestanden worden, in het kader van de privacywetgeving, na 14 dagen vernietigd.

Asafgifte en asbestemming
De as blijft na de crematie een maand in de Algemene Nis van ons crematorium. Dit is wettelijk zo bepaald. Na een maand mag u de as komen halen. De as mag ook langer blijven staan. De eerste zes maanden na de crematie is dit kosteloos.

De aanvrager dient binnen vijf maand na de wettelijke bewaartermijn van een maand een vervolgbestemming voor de as aangeven.  Wilt u afstand doen van de as? U kunt er desgewenst voor kiezen om de as uit te laten strooien op land op in zee. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

Tarieven en facturen
De betalingstermijn voor facturen is 30 dagen. Indien deze termijn wordt overschreden, kan het crematorium rente- en incassokosten berekenen.
Overmacht
In geval van overmacht wordt het crematorium ontheven van haar verplichtingen zonder dat zij tot enige vergoeding van schade en/of kosten verplicht is. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die redelijkerwijs de uitvoering van de prestatie op de overeengekomen tijd onmogelijk maken. Daaronder wordt tevens verstaan het niet tijdig arriveren van de overledene en/of rouwstoet bij het crematorium.

Wet- en regelgeving

  • Crematies en asbestemmingen worden uitgevoerd conform de wetgeving, zoals vermeld in de Wet op de Lijkbezorging. Ons crematorium is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC). De algemene voorwaarden van de LVC zijn van toepassing.
  • Vanuit milieuoogpunt en wettelijke richtlijnen wordt er door de Nederlandse crematoria een milieutoeslag berekend. Deze toeslag is in het crematietarief verwerkt.
  • Op basis van de HACCP voorwaarden die wij moeten hanteren, is het niet toegestaan om zelf bereid voedsel mee te nemen en/of te nuttigen.
  • Alcoholhoudende dranken worden niet geschonken aan jongeren onder de 18 jaar (legitimatie is verplicht).
  • Drugsgebruik en alcoholmisbruik wordt niet toegestaan.
  • Ons crematorium is aangesloten bij Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen (Postbus 92 5600 AB Eindhoven).
Menu