Kinderen

 

Wij krijgen vaak de vraag of een crematie wel geschikt is voor kinderen. Die vraag kunt u alleen voor uzelf beantwoorden, maar wij helpen u graag bij deze overweging. De afscheidsruimte (daar waar de oven is) is kindvriendelijk ingericht en er is geen vuur te zien. En overweegt u om bij de invoer aanwezig te zijn? Dan passen de medewerkers van het crematorium hun uitleg aan, aan de aanwezige kinderen. Kinderen kunnen voor een ontspannen sfeer zorgen op een spannend en verdrietig moment. Bovendien komen er later mogelijk minder vragen, omdat de kinderen betrokken zijn bij het laatste afscheid.

Het is geen enkel probleem om vooraf (al dan niet met de kinderen) te komen kijken in het crematorium. U kunt dit altijd overleggen met uw uitvaartleider of ons bellen voor een afspraak (0523) 522112

De afscheidsbijeenkomst in het crematorium
Net zoals bij begraven is er een afscheidsbijeenkomst (ook wel uitvaart genoemd) waar mensen mooie woorden spreken en er muziek wordt gedraaid, waarbij de kist in de aula kan staan. Soms worden er ook foto’s of een filmpje getoond. Bij een begrafenis gaan de mensen vaak nog mee naar het graf.
Bij een crematie blijven de mensen binnen en in plaats daarvan kunnen zij afscheid nemen in de aula.

Het kan zijn dat de naaste familie de overledene begeleiden naar de afscheidsruimte. Dit gebeurt steeds vaker en de afscheidsruimte bij crematorium de Lariks is hier speciaal voor ingericht.

Afscheidsruimte
Als de kist bij de afscheidsruimte aankomt worden de bloemen van de kist gehaald. Een enkele bloem mag mee de oven in, maar grote bloemstukken kunnen niet mee. De bloemen worden soms ook weer mee naar huis genomen of komen bij de gedenkplek van het crematorium te liggen. Je kunt de bloemen ook zelf een ander mooi plekje geven.

Misschien spreekt iemand in de afscheidsruimte nog enkele laatste woorden, daarna volgt het laatste afscheid.

In de afscheidruimte mag de familie een vuurvast steentje op de kist leggen met een uniek nummer. Dit steentje blijft bij de overledene en zo weet je altijd van wie de as is.
De kist wordt de “koude oven” in begeleidt en de deur wordt dicht gedaan. in het crematorium in Hardenberg is geen vuur te zien.
u voelt misschien een beetje warme lucht.

De as van de overledene
Na de crematie is er van het lichaam en de kist alleen nog maar as over. Na een maand mag de aanvrager van de crematie de as ophalen bij het crematorium, dit is meestal iemand van de familie.
Dit is in de Wet op de Lijkbezorging vastgelegd. Op deze wijze hebben nabestaanden tijd en rust om na te denken wat zij met de as wensen te doen.
Sommige mensen vinden het fijn de as uit te strooien op een bijzondere plek. Andere mensen willen de as thuis bewaren in een sierurn. Er is ook een mogelijkheid om de urn bij te zetten in een urnenmuur of urnengraf.

 

N

Sluit met uw verhaal aan bij de vragen en de leeftijd van uw kind

N

Vraag wat hij/zij zelf denkt voordat u gaat vertellen

N

Gebruik woorden die uw kind begrijpt

N

Wees zo eerlijk mogelijk in uw verhaal. Als u het zelf niet weet, zeg dat dan ook.

N

Kinderen hebben vaak nog niet de woorden om te vertellen wat ze voelen of wat ze denken. In het tekenen en het spel kunnen kinderen zich vrij uiten en dit kan een manier zijn om gebeurtenissen te verwerken.

Spreekbeurtpakket
Klik hier voor het spreekbeurtpakket.
Ook handig om samen met uw kind te lezen, ter voorbereiding op een afscheidsbijeenkomst.

Gemaakt voor en door de kinderen.

Menu