Afscheidsruimte en oven

De overleden dierbare kan tijdens of na de plechtigheid worden begeleid naar de afscheidsruimte.

Wanneer de nabestaanden dit wensen, kunnen zij hun dierbare begeleiden naar de afscheidsruimte. In deze ruimte kunnen de naasten in alle rust voor de laatste keer afscheid nemen. Indien gewenst kunnen nabestaanden bij de invoer aanwezig zijn, dit gaat altijd in overleg.

Ook is er ruimte voor een klein ritueel bij dit laatste afscheid.
Te denken valt aan een kort gedicht,  een gebed of in stilte het laatste afscheid ervaren.

Menu