Herinneringsbijeenkomst in Crematorium De Lariks

Veel kerken, verpleeghuizen, hospices en begraafplaatsen houden op gezette tijden herinneringsbijeenkomsten. Tijdens zo’n bijeenkomst herdenken nabestaanden hun overleden dierbare. Maar niet iedereen is lid van een kerkgemeenschap en niet alle overledenen verbleven op het laatst van hun leven in een verpleeghuis of hospice. Hebt u geen binding met een kerk, verpleeghuis of hospice, maar hebt u wel de wens om uw overleden dierbare te herdenken?

Crematorium De Lariks wil vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid graag deze leegte invullen. Dat doet Crematorium De Lariks met een herinneringsbijeenkomst voor hen die bij ons zijn gecremeerd tussen 19 januari 2016 en 1 september 2016. Diegenen die bij ons bekend zijn als de aanvrager van de crematie hebben daarvoor inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Bent u niet de aanvrager van de crematie, maar wilt u wel graag te gast zijn bij onze herinneringsbijeenkomst om uw overleden dierbare te herdenken? Neemt u dan contact met ons op. Dat geldt ook als u vragen heeft over de herinneringsbijeenkomst of vragen van andere aard. Overigens zijn aan het bijwonen van de herinneringsbijeenkomst geen kosten verbonden.

CONTACT
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0523 – 52 21 12 of via e-mail: herinneringsbijeenkomst@crematoriumdelariks.nl.

Menu